X-MEN

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - 3.3GB - 3.1GB - 3.5GB - 1.8GB & 1.4GB | HEVC - 1.3GB & 700MB] - [x264 / XviD - 700MB - 400MB & 250MB] - ESub

14 posts in this topic

Teddy-Tamil-0.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2021-03-16-13h21m31s460.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h22m56s063.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h23m29s480.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h22m35s333.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h22m17s746.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h27m56s894.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h31m42s529.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h23m27s630.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h31m13s180.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h30m37s113.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h26m58s259.md.pngvlcsnap-2021-03-16-13h30m28s754.md.png

megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
teddy (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [
Tamil + Telugu + Malayalam] - 3.6GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tam + Tel + Mal] - 3.6GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - HEVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 3.1GB - ESub :
1080p - HEVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tam + Tel + Mal] - 3.1GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 2.3GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tam + Tel + Mal] - 2.3GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.8GB - ESub :
720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tam + Tel + Mal] - 1.8GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) HDRip - 1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.6GB - ESub :
1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tam + Tel + Mal] - 1.6GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

teddy (2021) HDRip - 720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1GB - ESub :
720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tam + Tel + Mal] - 1GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 3.3GB - ESub :
Tamil - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 3.3GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - HEVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 2.6GB - ESub :
1080p - HEVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 2.6GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.9GB - ESub :
Tamil 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.9GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.4GB - ESub :
Tamil 720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.4GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil HDRip - 1080p - HEVC - x265 - (DD5.1 - 128Kbps) - 1.3GB - ESub :
Tamil HDRip - 1080p - HEVC - DD5.1 (128Kbps) - 1.3GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil HDRip - 720p - HEVC - x265 - (DD5.1 - 128Kbps) - 700MB - ESub :
Tamil HDRip - 720p - HEVC - DD5.1 (128Kbps) - 700MB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

teddy (2021) Tamil HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil HDRip - 250MB - x264 - MP3 - ESub :
HDRip - 250MB - x264 - MP3 - ESub.mkv.torrent

magnet.png

teddy (2021) Tamil HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
HDRip - XviD - 700MB - MP3.avi.torrent

magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : www.1TamilMV.fun - teddy (2021) TRUE WEB-DL - ESub.srt

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 3.6GB - ESub :
https://1fichier.com/?gq4mm952vy8a906t555w
https://uptobox.com/kdfxtasbyn07
https://multiup.org/download/a03913253587f1b783b8ae34539525a5/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%20-%203.6GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/pr06y25b90qq
https://mixdrop.co/f/84vz6gozt6j1137
https://videobin.co/h7own0gk08xs
https://mirr.re/d/3gKF
https://mirrorace.org/m/11z7h
https://bayfiles.com/r5G2c26bs2

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - HEVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 3.1GB - ESub :
https://1fichier.com/?t31yuvyhcyqpurafmoq9
https://uptobox.com/ss542nck726p
https://multiup.org/download/5b58f74ea31d8d162078501cc002b651/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%20-%203.1GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/2iyzks6drxrd
https://mixdrop.co/f/j94one6mi6w184
https://videobin.co/sxc0wqetimvn
https://mirr.re/d/3gKG
https://mirrorace.org/m/33ruF
https://bayfiles.com/z6t8ic62s6

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 2.3GB - ESub :
https://1fichier.com/?mz5z5lljn78x0evwptsz
https://uptobox.com/b16w6vaych7a
https://multiup.org/download/5f855779c45d8e578e3e65e33e05a306/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%20-%202.3GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/ytwitnsh9tu3
https://mixdrop.co/f/vnvxmdo6sz3733
https://videobin.co/7rdult6kkxag
https://mirr.re/d/3gKD
https://mirrorace.org/m/11z6l
https://bayfiles.com/FcT3X150s5

teddy (2021) TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.8GB - ESub :
https://1fichier.com/?8h28w33ja7plj4vnqtl4
https://filerio.in/jrztro95gtp8
https://uptobox.com/hgnmbsjymgqj
https://multiup.org/download/f1c667bcb093ca8ffdbf003593da1aea/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%20-%201.8GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/xh6z6bfsktqg
https://vup.to/v/e0mnysf8072m
https://mixdrop.co/f/3nrlgv3msmvz9kw
https://videobin.co/gtoa6eumingj
https://mirr.re/d/3gKH
https://mirrorace.org/m/33ruS
https://bayfiles.com/74L0k56fse

teddy (2021) HDRip - 1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.6GB - ESub :
https://1fichier.com/?klq90dksyuco7a5y002j
https://filerio.in/n1ba38nfyt5y
https://uptobox.com/dkhfn75ojwwu
https://multiup.org/download/5799927d99e96a0327b366d558b4565b/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%20-%201.6GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/1bdi1p1jc8kb
https://vup.to/v/late043cydow
https://mixdrop.co/f/3nrlg1k6ao3pdq
https://videobin.co/rwh8qto7smj3
https://mirr.re/d/3gJr
https://mirrorace.org/m/11z2a
https://bayfiles.com/h427B853s4

teddy (2021) HDRip - 720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1GB - ESub :
https://1fichier.com/?vwcbfy5usxd6qp0zw478
https://filerio.in/8kcts4lk8gz5
https://uptobox.com/hlyeslb8s15d
https://multiup.org/download/4f072cfba4e91ea05f84cec1510802fe/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%20-%201GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/4wq7df1ciw3t
https://vup.to/v/oeggj9lzqa2w
https://mixdrop.co/f/7rgxndv7aq1wnd
https://videobin.co/r7awuuplo6o5
https://mirr.re/d/3gJs
https://mirrorace.org/m/11z2l
https://bayfiles.com/74S8C059sd

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 3.3GB - ESub :
https://1fichier.com/?souc6jaf2wikikafksmr
https://uptobox.com/2nwpaoxgw4ly
https://multiup.org/download/265ef03947955434e383e0161af2a44e/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0Tamil%20RUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%203.3GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/pqwjtb2g2hfx
https://mixdrop.co/f/gn4v319oh6ln1l
https://videobin.co/gpwmnts5mu9j
https://mirr.re/d/3gK8
https://mirrorace.org/m/11z4z
https://bayfiles.com/neccLd5bs1

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - HEVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 2.6GB - ESub :
https://1fichier.com/?sxxjloy4aqus4qnj7qbo
https://uptobox.com/ulurpi2vduz4
https://multiup.org/download/64cc53f47a81bdbbf3de180a1400b669/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0Tamil%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%202.6GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/kb8j9a3rfkbu
https://mixdrop.co/f/n0gd7rk9snxrg6
https://videobin.co/zfo8neupo09h
https://mirr.re/d/3gKA
https://mirrorace.org/m/11z5c
https://bayfiles.com/r818R359s5

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.9GB - ESub :
https://1fichier.com/?eflw3kt77imn5oq8ckof
https://filerio.in/vklaijorrijk
https://uptobox.com/6g5l780vyorh
https://multiup.org/download/08b5c00a85552ca621fa23778775af88/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0Tamil%20TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%201.9GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/9ie18reomgz0
https://vup.to/v/0pd4dh5tzcnq
https://mixdrop.co/f/9n6md0q1sgww1o
https://videobin.co/dm3m0ytdb7xw
https://mirr.re/d/3gK7
https://mirrorace.org/m/1Hwx5
https://bayfiles.com/Tae4O350s8

teddy (2021) Tamil TRUE WEB-DL - 720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - 1.4GB - ESub :
https://1fichier.com/?ep6wymogwaipv1893iws
https://filerio.in/su9qp8ydlgot
https://uptobox.com/7e48gjixpd16
https://multiup.org/download/5d4b77a32025e103030bf9975c7339dd/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%C2%A0Tamil%20TRUE%20WEB-DL%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%201.4GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/33orub7rspfg
https://vup.to/v/8l8soi494v6d
https://mixdrop.co/f/wn8zg0njanr7qx
https://videobin.co/6d92wcrmye9q
https://mirr.re/d/3gKC
https://mirrorace.org/m/11z5g
https://bayfiles.com/L6YbVa5dsb

teddy (2021) Tamil HDRip - 1080p - HEVC - x265 - (DD5.1 - 128Kbps) - 1.3GB - ESub :
https://1fichier.com/?y8z0m0iuztcgrb1uj5mj
https://filerio.in/b4wlmsqz6gth
https://uptobox.com/5va8zo2si4i7
https://multiup.org/download/7af786ca26285c662cc772caa5ebfbc9/www.1TamilMV.fun%20-%20Teddy%20%282021%29%20Tamil%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20DD5.1%20%28128Kbps%29%20-%201.3GB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/dgw347zucaa7
https://vup.to/v/ajwk0ssmhu5j
https://mixdrop.co/f/xopm3v1gblm9x3m
https://videobin.co/p6rlb74jp4jg
https://mirr.re/d/3gJw
https://mirrorace.org/m/1Hwv5
https://bayfiles.com/L8YbDb56se

teddy (2021) Tamil HDRip - 720p - HEVC - x265 - (DD5.1 - 128Kbps) - 700MB - ESub :
https://1fichier.com/?mlmun3xy25jvdr6hi0yu
https://filerio.in/nc06dsgva690
https://uptobox.com/jihvsbidodjd
https://multiup.org/download/b74799fdcc080825bf55ebf82634fc91/www.1TamilMV.fun%20-%20Teddy%20%282021%29%20Tamil%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20DD5.1%20%28128Kbps%29%20-%20700MB%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/pyl7b06w8xc1
https://vup.to/v/nskj26h0tkgl
https://mixdrop.co/f/gn4v314ntd7re7
https://videobin.co/2pewfut55ecl
https://mirr.re/d/3gK0
https://mirrorace.org/m/1Hwvh
https://bayfiles.com/ZeJcGd54s9

teddy (2021) Tamil HDRip - 700MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?cf3qrtvodgynoza64yg8
https://filerio.in/ccqk1k2z16nu
https://uptobox.com/bx6u8gh6iq0n
https://multiup.org/download/88104541e1a6ba36965f8a5de369f640/www.1TamilMV.fun%20-%20teddy%20%282021%29%20Tamil%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20MP3%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/pi3j92k34dol
https://vup.to/v/tsmp9ee7k9h1
https://mixdrop.co/f/7rgxn8pobkk1gk
https://videobin.co/37wfspn1345m
https://mirr.re/d/3gJz
https://mirrorace.org/m/1Hwv3
https://bayfiles.com/h883F35asb

teddy (2021) Tamil HDRip - 400MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?86a1o7eoc3bwivov4hya
https://filerio.in/m0xlxaa3v8uq
https://uptobox.com/5wawq5edp6vj
https://multiup.org/download/614593fb76b8e657ad6aed9a7b68873a/www.1TamilMV.fun%20-%20Teddy%20%282021%29%20Tamil%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20MP3%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/jfoqowlulzom
https://vup.to/v/jsyzb8tzex0c
https://mixdrop.co/f/7rgxn803ikj1lp
https://videobin.co/falml3hftebo
https://mirr.re/d/3gJy
https://mirrorace.org/m/1HwuZ
https://bayfiles.com/92T1Ea5cs8

teddy (2021) Tamil HDRip - 250MB - x264 - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?r1ui4rub8cdmj15k862x
https://filerio.in/dn3ku39evkyq
https://uptobox.com/32nr8ae2esay
https://multiup.org/download/a0e4aa0f70dc20174eaad6fcb5fcf2ee/www.1TamilMV.fun%20-%20Teddy%20%282021%29%20Tamil%20HDRip%20-%20250MB%20-%20x264%20-%20MP3%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/0edr30tscfbd
https://vup.to/v/4fb68yjgf16p
https://mixdrop.co/f/qlgkwq8xh67lrx
https://videobin.co/ij0qjlua5p9m
https://mirr.re/d/3gJv
https://mirrorace.org/m/11z2w
https://bayfiles.com/P3i1Ef53s6

teddy (2021) Tamil HDRip - XviD - 700MB - MP3 - ESub :
https://1fichier.com/?5zx0346fr5anwvarxb3b
https://filerio.in/dcabs1604fjg
https://uptobox.com/qfiovry95a1s
https://multiup.org/download/e494170a42d1d0cfe54d354ba92d1869/www.1TamilMV.fun%20-%20Teddy%20%282021%29%20Tamil%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20MP3.avi
https://dl.indishare.cc/acquhejvbuvn
https://vup.to/v/qel0y0rkeqp8
https://mixdrop.co/f/n0gd74rmtmv8r3
https://videobin.co/w61mmiyy6wls
https://mirr.re/d/3gK2
https://mirrorace.org/m/11z3c
https://bayfiles.com/Dd8dH453sa

 

19 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:sweetim-nature::sweetim-nature:very fast bro neenga....

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vare va what a share 

Excellent 👌 work 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vera Level Bro Neenga :Super::58c81d3b6daf6_Thankyou:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vera level bro nega:WooHoo:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now