X-MEN

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - HD / HEVC - (Tamil + Telugu) - 3.5GB - 2.2GB - 1.3GB & 700MB | x264 / XviD - 700MB - 400MB & 250MB] - ESub

6 posts in this topic

DjCJQ8PXoAA9jSw.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2021-01-16-02h08m06s603.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h06m22s105.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h08m14s296.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h09m45s974.md.png
vlcsnap-2021-01-16-02h02m36s713.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h05m42s443.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h06m36s619.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h08m43s938.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h09m37s723.md.pngvlcsnap-2021-01-16-02h09m42s525.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps)] - 3.5GB - ESub :
1080p - AVC - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 1080p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 2.2GB - ESub :
1080p - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 1080p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
1080p - HEVC - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
720p - [Tam (Org Aud) + Tel (5.1)] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu] - 700MB - ESub :
720p - HEVC - [Tam (Org Aud) + Tel] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Aud - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Aud - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Aud - ESub.mkv.torrent
magnet.png

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Audio - ESub :
Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Aud - ESub.avi.torrent
magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : 
www.1TamilMV.ws - SHIVAN [PANTHAM] (2021) TRUE WEB-DL - ESub.srt

SHIVAN [PANTHAM] (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD+5.1 - 192Kbps)] - 3.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Vo3KRPXplFg
https://new.gdtot.com/file/3816173641
https://1fichier.com/?z2e1710f5l22rajcswt1
https://uptobox.com/2t7eorbd7jjy
https://multiup.org/download/5192f3f470213ff3c8e3a210f8832e53/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20TRUE%20HD%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/g5rr88yene6g
https://mixdrop.co/f/n0g1p6erfk9knj
https://videobin.co/wi8erc64m89o
https://mirr.re/d/3Vzi
https://mirrorace.org/m/3IHh0
https://bayfiles.com/n1BeU694pd
https://uploadfiles.pw/4d3f7cb52aa4d1b6
https://gofile.io/?c=iPMrXi
https://doodstream.com/d/n38onael5zj4
https://pandafiles.com/cc6qoi293k8w/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__TRUE_HD_-_1080p_-_AVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://abcvideo.cc/v7jkv94og3ed.html
https://uplovd.com/7dI9Ua96p5

SHIVAN [PANTHAM] (2021)HDRip - 1080p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 2.2GB - ESub :
https://sharer.pw/file/T5QM_qoHbro
https://new.gdtot.com/file/4858385523
https://1fichier.com/?z1g9e0ouhocosef4qs3s
https://uptobox.com/cpfsjwpot95l
https://multiup.org/download/4980b5496ce6327d04a30a4fb420684c/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/tmvkjviv04c5
https://mixdrop.co/f/4n4vpw3qc3jxvr
https://videobin.co/1ir6wvkry5po
https://mirr.re/d/3VzA
https://mirrorace.org/m/54CaB
https://uploadfiles.pw/6f97ae963d6bd041
https://gofile.io/?c=b76az8
https://doodstream.com/d/zji347e6l8ha
https://pandafiles.com/u2cmqnjthemo/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_1080p_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://abcvideo.cc/d2t9j0yjma2b.html
https://uplovd.com/P2S2Ta94p2

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 1080p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Vo3KRPXplFg
https://new.gdtot.com/file/1410724143
https://1fichier.com/?kif020xsjyff9pji6acr
https://uptobox.com/gdqo944dxiwg
https://multiup.org/download/b21c0caf3ac875152a0a8149325663bd/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/xxj0x92p7rq0
https://vup.to/v/2jy7n7lzg203
https://mixdrop.co/f/0vo9m7qxhkpr16
https://videobin.co/ho9b7ajlmarg
https://mirr.re/d/3VzC
https://mirrorace.org/m/3IHg3
https://bayfiles.com/P4X5Td95p5
https://uploadfiles.pw/5a3139495e006a39
https://vshare.eu/5hnawyfrifl4.htm
https://gofile.io/?c=QJ7E72
https://doodstream.com/d/30x9vmy8i87t
https://pandafiles.com/l0o7a17iap10/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_1080p_-_HEVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/TG76hRIV235M
https://abcvideo.cc/usicj089nw9f.html
https://uplovd.com/r7ZeTa94p5

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - x264 - [Tamil (Original Audio) + Telugu (DD5.1)] - 1.3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/1xYnX8Nfp6y
https://new.gdtot.com/file/2927563925
https://1fichier.com/?ipkq3sy4fcrruzf1kbh4
https://uptobox.com/r7f54d7ab89c
https://multiup.org/download/1ddd07a407e8eb2c32164c75f3b29cee/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%20%285.1%29%5D%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/lhdsvkivstyb
https://vup.to/v/ursfbf4ynilj
https://mixdrop.co/f/0vo9mkknfek9rj
https://videobin.co/2l45fljgh1v2
https://mirr.re/d/3VzM
https://mirrorace.org/m/54Cbg
https://bayfiles.com/P5neU09epf
https://uploadfiles.pw/b7069b6ae746623c
https://vshare.eu/00w5go9wa4tz.htm
https://gofile.io/?c=iT8T9e
https://doodstream.com/d/9d3859vhvnp4
https://pandafiles.com/qru1kss0eupa/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_720p_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel___40_5.1__41___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/AH5seuP84K2u
https://abcvideo.cc/yt3plip943tf.html
https://uplovd.com/ncp7Uf9epe

SHIVAN [PANTHAM] (2021) HDRip - 720p - HEVC - [Tamil (Original Audio) + Telugu] - 700MB - ESub :
https://sharer.pw/file/DR-SQq6PlHm
https://new.gdtot.com/file/731781735
https://1fichier.com/?l976l5i1rfe1hv9i5n7m
https://uptobox.com/8rzwxy997enf
https://multiup.org/download/fa0cbf8efd8e93cd0d0dee7003ec43ec/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20%28Org%20Aud%29%20_%20Tel%5D%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/8outl5rz8r6n
https://vup.to/v/deu931mpknn5
https://mixdrop.co/f/9n61v4zku78zn
https://videobin.co/c6v108m3rwp2
https://mirr.re/d/3VzR
https://mirrorace.org/m/54Cbi
https://bayfiles.com/var4Ua92p3
https://uploadfiles.pw/8a94987128e354db
https://vshare.eu/nt0cpk5wn9bp.htm
https://gofile.io/?c=vx4NWn
https://doodstream.com/d/zmgk8gzh67ev
https://pandafiles.com/szmktkour1lj/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_720p_-_HEVC_-__Tam___40_Org_Aud__41____Tel__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/lu70r23oEbN5
https://abcvideo.cc/rnboh321bndn.html
https://uplovd.com/3as3U295p2

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 700MB - x264 - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/x8zzfT4mMi7
https://new.gdtot.com/file/678198787
https://1fichier.com/?37lxnxgriu4qpey12wwr
https://filerio.in/liy9o0slexze
https://uptobox.com/3ias6galemjj
https://multiup.org/download/76798bbc377ac59f6fd6e2861434ff3a/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20700MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/kx3tlyl5sazz
https://vup.to/v/jf6kcyqom9x6
https://mixdrop.co/f/rwgpkeq3uoq8e3
https://videobin.co/06b8do5havz1
https://mirr.re/d/3VzF
https://mirrorace.org/m/32JO3
https://bayfiles.com/z3e3Uc96p9
https://uploadfiles.pw/2e457c83e9a88f5b
https://vshare.eu/zl02xjg9i2xe.htm
https://gofile.io/?c=zIWAYD
https://doodstream.com/d/0f57hhq4bdf2
https://pandafiles.com/mdxzk4o75mtq/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_700MB_-_x264_-_Original_Aud_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/5Sdqxh673sMA
https://abcvideo.cc/1iu4805a28t4.html
https://uplovd.com/7ef3U39epa

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 400MB - x264 - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/5WEPDk8TmMz
https://new.gdtot.com/file/798191929
https://1fichier.com/?r267fnw6wt2zfr7e3rh1
https://filerio.in/5buqfc36691c
https://uptobox.com/0hccc1sfvret
https://multiup.org/download/108444cd979d860e7e0f7bf901adb7e1/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20400MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/nqj90w78bm4f
https://vup.to/v/os63mvzoyld8
https://mixdrop.co/f/md419mq1aoexk3
https://videobin.co/2af1i998gn1z
https://mirr.re/d/3VzE
https://mirrorace.org/m/3IHgc
https://bayfiles.com/bea0Uf98p3
https://uploadfiles.pw/e8bed7c63a9c9534
https://vshare.eu/u8cg6b794kla.htm
https://gofile.io/?c=iFGvBe
https://doodstream.com/d/hrgq5pk6xgd4
https://pandafiles.com/ogj7vrejinkx/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_400MB_-_x264_-_Original_Aud_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/BNUH525b77Oi
https://abcvideo.cc/04gjd6b2t25l.html
https://uplovd.com/D0deUc95pf

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - 200MB - x264 - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/8VDw-pOF5Gx
https://new.gdtot.com/file/519140433
https://1fichier.com/?nmw91b591rxhi9a7aazq
https://uptobox.com/q7z3vr092rfv
https://multiup.org/download/8267b55323c8d52d0517cd6f987729df/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20200MB%20-%20x264%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/yhu85zv4tazx
https://vup.to/v/uwerb0fzkajx
https://mixdrop.co/f/vnv7pjjot4l3gp
https://videobin.co/o2jy5079ak3n
https://mirr.re/d/3VzD
https://mirrorace.org/m/3IHg7
https://bayfiles.com/15XdT09cpc
https://uploadfiles.pw/6c55e25530798a88
https://vshare.eu/dxcvfwnl6kgl.htm
https://gofile.io/?c=JewR1G
https://doodstream.com/d/mv29bhbz3rwx
https://pandafiles.com/1m2m66i6js6k/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_200MB_-_x264_-_Original_Aud_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/2Rgub1CX5r63
https://abcvideo.cc/gx756ga3h16h.html
https://uplovd.com/xdX1Tf9ap2

SHIVAN [PANTHAM] (2021) Tamil HDRip - XviD - 700MB - Original Audio - ESub :
https://sharer.pw/file/YacA_vsGwGc
https://new.gdtot.com/file/695049679
https://1fichier.com/?66ne0qltw6u7c2idbgxa
https://uptobox.com/z6wt465oyc9u
https://multiup.org/download/1d8db94d08c00e5c25f9b28cad9f0014/www.1TamilMV.ws%20-%20SHIVAN%20%282021%29%20HDRip%20-%20XviD%20-%20700MB%20-%20Original%20Aud%20-%20ESub.avi
https://dl.indishare.cc/m8332vvomf99
https://vup.to/v/3aelpefblm9a
https://mixdrop.co/f/7rg93w4dsm8ng6
https://videobin.co/4a2s22rhzjls
https://mirr.re/d/3VzU
https://mirrorace.org/m/3IHgL
https://bayfiles.com/z4v8Ub99pc
https://uploadfiles.pw/00f9a3fa3863f36d
https://vshare.eu/1ez2melvalkk.htm
https://gofile.io/?c=LKq0v2
https://doodstream.com/d/21hesm528vlc
https://pandafiles.com/suydd27i7w5n/www.1TamilMV.ws_-_SHIVAN___40_2021__41__HDRip_-_XviD_-_700MB_-_Original_Aud_-_ESub.avi
https://www.yourupload.com/watch/O47HyJuou2QM
https://abcvideo.cc/jtf18hy8zbib.html
https://uplovd.com/n4x5Ub97pe

 

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

mass share bro thanks..

Share this post


Link to post
Share on other sites

:58c81d3b6daf6_Thankyou:

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks for sharing 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now