X-MEN

BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - HD / HEVC - (Tamil + Telugu + Malayalam) - 3.5GB - 2.1GB - 1.6GB & 1.2GB & 650MB] - ESub

Bhoomi.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2021-01-20-05h20m03s751.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h20m53s723.md.png vlcsnap-2021-01-20-05h21m28s765.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h22m20s127.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h22m44s104.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h23m48s166.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h26m53s585.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h21m31s049.md.png
vlcsnap-2021-01-20-05h22m12s386.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h24m36s014.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h27m24s047.md.pngvlcsnap-2021-01-20-05h26m40s379.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 3.5GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal] - 3.5GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

BHOOMI (2021) TRUE HD - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 2.1GB - ESub :
1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal] - 2.1GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - 720p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.6GB - ESub :
720p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal] - 1.6GB - ESub.mkv.torrent
magnet.png

BHOOMI (2021) HDRip - 1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.5GB - ESub :
1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

BHOOMI (2021) HDRip - 720p - x264 - AAC2.0 [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.4GB - ESub :
720p - x264 - AAC - [Tam + Tel + Mal] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - 720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.2GB - ESub :
720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal] - ESub.mkv.torrent
magnet.png

BHOOMI (2021) HDRip - 720p - HEVC - AAC2.0 [Tamil + Telugu + Malayalam] - 650MB - ESub :
720p - HEVC - [Tam + Tel + Mal] - ESub.mkv.torrent
magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : www.1TamilMV.cc - BHOOMI TRUE WEB-DL - ESub.srt

BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - UNTOUCHED - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 3.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/qpr8MaBQpGO
https://new.gdtot.com/file/7410746399
https://1fichier.com/?n44v2gxzq2xvjppvphlz
https://uptobox.com/j6zny89nwf5f
https://multiup.org/download/0a7db611eccb50a847121b55b5eb01bd/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%203.5GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/oa1nzqf0nb4h
https://mixdrop.co/f/84v1w78vhwz4m0
https://videobin.co/vupxdeuwpbo9
https://mirr.re/d/3WG6
https://mirrorace.org/m/3IIuc
https://bayfiles.com/V1l54fA4p5
https://uploadfiles.pw/c52083adb884a7ba
https://gofile.io/?c=PyHwMZ
https://doodstream.com/d/qm7xygwxi9yg
https://pandafiles.com/fhqkxt8qkvnp/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___-_3.5GB__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/Qkjf6wJpC118
https://uplovd.com/N7nb4dAep9

BHOOMI (2021) TRUE HD - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 2.1GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Ze61gONz6pg
https://new.gdtot.com/file/4538145735
https://1fichier.com/?wj04kh08gdw3p7eaho70
https://uptobox.com/6db2c0hp2ylg
https://multiup.org/download/585925dd4e7ef3f6ecae7d2e7f73b579/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%201080p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%202.1GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://vup.to/v/y8gtn42axxcg
https://mixdrop.co/f/rwgpzkzks0l4px
https://videobin.co/uhnk65d6tuit
https://mirr.re/d/3WG5
https://mirrorace.org/m/3IIsM
https://bayfiles.com/Bah14bA0p3
https://uploadfiles.pw/bc9ee283fe405322
https://gofile.io/?c=gxoKpk
https://doodstream.com/d/2or84fq1y5z2
https://pandafiles.com/6wbfrlsvlixc/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___TRUE_WEB-DL_-_1080p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___-_2.1GB__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/WlvBd4hM4lI5
https://uplovd.com/D0i048Acp9

BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - 720p - AVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.6GB - ESub :
https://sharer.pw/file/eEP4ZYlrjYg
https://new.gdtot.com/file/1792954361
https://1fichier.com/?nhhtuppaiv7qxgvui6u3
https://filerio.in/zkeua29re5zh
https://uptobox.com/3s8xoeebzfrg
https://multiup.org/download/ba753cbb454195dfbebb5dffa662f6c2/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%20720p%20-%20AVC%20-%20UNTOUCHED%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%201.6GB%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/1g8iwy0iozpi
https://vup.to/v/71s4d7oh2k46
https://mixdrop.co/f/3nr9dqvvuxlxnm
https://videobin.co/luwi5wmuud93
https://mirr.re/d/3WG7
https://mirrorace.org/m/3IIv2
https://bayfiles.com/hcp842A7p4
https://uploadfiles.pw/b4e82ce1c5afb4e5
https://vshare.eu/d5mvp2cep5cx.htm
https://gofile.io/?c=LJmzsN
https://doodstream.com/d/5v4nq2dj917o
https://pandafiles.com/lms0crr87yl9/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___TRUE_WEB-DL_-_720p_-_AVC_-_UNTOUCHED_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___-_1.6GB__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/4VxOmpG5mbLu
https://uplovd.com/V6p349A3p3

BHOOMI (2021) HDRip - 1080p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/lv-Y1p1sPO3
https://new.gdtot.com/file/1604975883
https://1fichier.com/?l2ht2kr6xk2027vnqaav
https://filerio.in/hwnlh0bndy6t
https://uptobox.com/9xwfpkau9r6y
https://multiup.org/download/a2aaa31dd839a315254ae8e6ad2b439b/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0HDRip%20-%201080p%20-%20HEVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/8ujw26l1lajq
https://vup.to/v/jc3pezdgffgk
https://mixdrop.co/f/0vo9n4j1arjdjm
https://videobin.co/4z3dgas4yi25
https://mirr.re/d/3WG2
https://mirrorace.org/m/3IIsi
https://bayfiles.com/n3aa4aAcp4
https://uploadfiles.pw/703571fc4913bd86
https://vshare.eu/l6iqjwbznh5q.htm
https://gofile.io/?c=XQJMVl
https://doodstream.com/d/u8gnvd1lkp0n
https://pandafiles.com/r623g81n78iw/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___HDRip_-_1080p_-_HEVC_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/f5Wb30SToW4v

BHOOMI (2021) HDRip - 720p - x264 - AAC2.0 [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.4GB - ESub :
https://sharer.pw/file/Km7lHvrPq6Q
https://new.gdtot.com/file/1516591756
https://1fichier.com/?lrquyljo9k5wjyk0eouh
https://filerio.in/j7hi72e7kdny
https://uptobox.com/dfb379fth9r4
https://multiup.org/download/54d3370d994841994de0b31d349064b8/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0HDRip%20-%20720p%20-%20x264%20-%20AAC%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/xj8uzwgqbrh6
https://vup.to/v/3ll7tq839yyf
https://mixdrop.co/f/o7g4jqj4spj0j8
https://videobin.co/hy6vbmbleioi
https://mirr.re/d/3WG4
https://mirrorace.org/m/32L04
https://bayfiles.com/z8d042A1p6
https://uploadfiles.pw/93c77d9198930d6f
https://vshare.eu/psh0p0knbw45.htm
https://gofile.io/?c=jDBeRL
https://doodstream.com/d/lul9iyou1gpc
https://pandafiles.com/e4eymafva7jg/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___HDRip_-_720p_-_x264_-_AAC_-__Tam___Tel___Mal___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/25ql84lL3D2y
https://uplovd.com/Fff844A7pf

BHOOMI (2021) TRUE WEB-DL - 720p - HEVC - (DD+5.1 - 192Kbps) [Tamil + Telugu + Malayalam] - 1.2GB - ESub :
https://sharer.pw/file/B_YZAfWtkdL
https://new.gdtot.com/file/1289577483
https://1fichier.com/?s57n41317p084928qfwl
https://filerio.in/vcugayc1hs7b
https://uptobox.com/fpg7ggy5sh3k
https://multiup.org/download/f7e0fa88fbab70a54dd6e63aced49f20/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0TRUE%20WEB-DL%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%28DD_5.1%20-%20192Kbps%29%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/484sv6xf1oy1
https://vup.to/v/7y0exppmeiio
https://mixdrop.co/f/6q3pk94jur3rgz
https://videobin.co/nd4xs3rt40bt
https://mirr.re/d/3WG8
https://mirrorace.org/m/3IIvz
https://bayfiles.com/7ere47Aap1
https://uploadfiles.pw/f636ece0cc1a6d0e
https://vshare.eu/adh7izdwh3ss.htm
https://gofile.io/?c=dRjyHi
https://doodstream.com/d/r3g6wo457vvm
https://pandafiles.com/mopt7dn81wtz/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___TRUE_WEB-DL_-_720p_-_HEVC_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/1D0A7JJMP2G2
https://uplovd.com/5bsa44A5p9

BHOOMI (2021) HDRip - 720p - HEVC - AAC2.0 [Tamil + Telugu + Malayalam] - 650MB - ESub :
https://sharer.pw/file/XL7W0kwmObC
https://new.gdtot.com/file/710090792
https://1fichier.com/?qy2e4zbf7rq61cl94dl9
https://filerio.in/qfdkm39g42la
https://uptobox.com/odx11m8u86mt
https://multiup.org/download/42011325cb4d40edaad25da50798690b/www.1TamilMV.cc%20-%20BHOOMI%20%282021%29%C2%A0HDRip%20-%20720p%20-%20HEVC%20-%20%5BTam%20_%20Tel%20_%20Mal%5D%C2%A0-%20ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/9n67setv6uaq
https://vup.to/v/hkrhdn0h2x5u
https://mixdrop.co/f/l6gnkjjnfqq0nk1
https://videobin.co/u61nisftfib3
https://mirr.re/d/3WG3
https://mirrorace.org/m/32L00
https://bayfiles.com/rebb46A1pb
https://uploadfiles.pw/bac61fbb6d12b6f9
https://vshare.eu/6sqdx2nt2a48.htm
https://gofile.io/?c=LJw8ag
https://doodstream.com/d/f7mntyas859o
https://pandafiles.com/efto06pozw46/www.1TamilMV.cc_-_BHOOMI___40_2021__41___HDRip_-_720p_-_HEVC_-__Tam___Tel___Mal___-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/y3230YQR1G3m
https://uplovd.com/Vab84dA6pb

 

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

❤🎬

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now