X-MEN

GATHAM (2020) TRUE WEB-DL - [1080p & 720p - AVC - (Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada) - 5.7GB - 2.8GB - 1.7GB & 1.3GB & 650MB | x264 - 550MB - 400MB & 350MB] - ESub

11 posts in this topic

Poster.jpg
WE ARE NOW AVAILABLE ON TELEGRAM - JOIN OUR GROUP
vlcsnap-2020-11-09-06h15m53s293facdf1c15vlcsnap-2020-11-06-00h38m06s440.md.pngvlcsnap-2020-11-06-00h36m44s279.md.pngvlcsnap-2020-11-06-00h37m06s568.md.pngvlcsnap-2020-11-06-00h38m19s479.md.pngvlcsnap-2020-11-06-00h38m54s153.md.pngvlcsnap-2020-11-06-00h36m27s692.md.pngvlcsnap-2020-11-06-00h40m24s740.md.png
megaphone.png  Please Seed Back After Download  megaphone1.png
torrborder.gif
uTorrent.png
GATHAM (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 6.5GB - ESub :
1080p - (DD+5.1 - 640Kbps) - [Tam + Tel + Mal + Kan] - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 2.8GB - ESub :
1080p - (DD+5.1 - 640Kbps) - [Tam + Tel + Mal + Kan] - 2.8GB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) HDRip - 1080p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 1.7GB - ESub :
1080p - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal + Kan] - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) HDRip - 720p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 1.3GB - ESub :
720p - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tam + Tel + Mal + Kan] - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) HDRip - 720p - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 650MB - ESub :
720p - [Tam + Tel + Mal + Kan] - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) HDRip - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 550MB - ESub :
HDRip - [Tam + Tel + Mal + Kan] - 550MB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) HDRip - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 400MB - ESub :
HDRip - [Tam + Tel + Mal + Kan] - 400MB - ESub.mkv.torrent

magnet.png

GATHAM (2020) HDRip - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 350MB - ESub :
HDRip - [Tam + Tel + Mal + Kan] - 350MB - ESub.mkv.torrent

magnet.png
torrborder.gif

English Subtitles : www.1TamilMV.live - GATHAM (2020) TRUE WEB-DL - ESub.srt

GATHAM (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 6.5GB - ESub :
https://sharer.pw/file/hnZZNvlJRNG
https://new.gdtot.com/file/7035603103
https://1fichier.com/?9fcgtf80sw8tleck1w2f
https://multiup.org/download/0e4a264a60e2532692830257d84d210d/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-__DD_5.1_-_640Kbps__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://mixdrop.co/f/gnj6410vtwg46
https://videobin.co/olaw7jv64zcj
https://mirrorace.org/m/3HPmi
https://bayfiles.com/13C6z0p4p7
https://pandafiles.com/eyrr1o8xtnl5/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-___40_DD_5.1_-_640Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://abcvideo.cc/7s665r23f0el.html
https://uplovd.com/n5Mez0p1p4

GATHAM (2020) TRUE WEB-DL - 1080p - AVC - (DD+5.1 - 640Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 2.8GB - ESub :
https://sharer.pw/file/tjGBT1QcDXz
https://new.gdtot.com/file/3234007135
https://1fichier.com/?l69u5r4iuhzqoexeta64
https://filerio.in/fgrzq50eulsm
https://userscloud.com/iao5qg0lw802
https://uptobox.com/qf71p3yeiagg
https://multiup.org/download/d4125f1dbe9e44e6540ddcb03a6025be/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-__DD_5.1_-_640Kbps__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_2.8GB_-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/4simw8khqbkq
https://vup.to/v/so7wlwkjlmqb
https://mixdrop.co/f/zp1lqonpcwmoe7
https://videobin.co/os42gai46ba5
https://mirr.re/d/3Lb4
https://mirrorace.org/m/3HPks
https://bayfiles.com/pci5zfp4p9
https://uploadfiles.pw/c415cce35a3d4841
https://doodstream.com/d/ojl89dxqi12x
https://pandafiles.com/6rq5hcqqpk84/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-___40_DD_5.1_-_640Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_2.8GB_-_ESub.mkv
https://abcvideo.cc/ze6xfvvrp4v4.html
https://uplovd.com/jdlezapep9

GATHAM (2020) HDRip - 1080p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 1.7GB - ESub :
https://sharer.pw/file/upnuPFdjag9
https://new.gdtot.com/file/1867708643
https://1fichier.com/?nvof6an68tcamm7za2rj
https://filerio.in/7hsppmv960ak
https://userscloud.com/amybf0gyeln1
https://uptobox.com/h7y4t496yxt1
https://multiup.org/download/713a6bdaf1d88e9e758fcfbaed64b551/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-__DD_5.1_-_192Kbps__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/rxctdrw20k0m
https://vup.to/v/h2232iqvjl7g
https://mixdrop.co/f/l67lgqlvu0jj00
https://videobin.co/qlmo3ywz54qo
https://mirr.re/d/3Lb2
https://mirrorace.org/m/53Kei
https://bayfiles.com/ncM1y8pbp8
https://uploadfiles.pw/5e2e5eb2f507e104
https://vshare.eu/9lq1ezy49f22.htm
https://doodstream.com/d/e54irn3jdtvm
https://pandafiles.com/9fc85krahtas/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__TRUE_WEB-DL_-_1080p_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/yqNr4lqc7vJ3
https://abcvideo.cc/s310c3w9tnlw.html
https://uplovd.com/v0Rby2p8p9

GATHAM (2020) HDRip - 720p - x264 - (DD+5.1 - 192Kbps) - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 1.3GB - ESub :
https://sharer.pw/file/DOowXZ3T16r
https://new.gdtot.com/file/1372161743
https://1fichier.com/?6qnlnsgr37jp12z2qklt
https://filerio.in/66p2hireeptg
https://userscloud.com/yzuw5zvmruep
https://multiup.org/download/a8e6eb98e5301df3e9caed1a44966625/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__TRUE_WEB-DL_-_720p_-__DD_5.1_-_192Kbps__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/s9ngca48fcv0
https://vup.to/v/3jn1x5khzfn5
https://mixdrop.co/f/6q7j3rk7u38mz0
https://videobin.co/rrl23zlrb24r
https://mirr.re/d/3Lb1
https://mirrorace.org/m/53Kdu
https://bayfiles.com/b2H1y1p8p0
https://uploadfiles.pw/41bbc135a0a595a0
https://vshare.eu/59glv8n4yyql.htm
https://doodstream.com/d/sg56meotf5xt
https://pandafiles.com/nf8nf8ncbd0k/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__TRUE_WEB-DL_-_720p_-___40_DD_5.1_-_192Kbps__41__-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/Bf5bOY33vf50
https://abcvideo.cc/ncp8gw2l0ml5.html
https://uplovd.com/XeF3y6p9p9

GATHAM (2020) HDRip - 720p - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 650MB - ESub :
https://sharer.pw/file/ReqL4z10YMY
https://new.gdtot.com/file/725010603
https://1fichier.com/?duicw27vhtfaoo791h8k
https://filerio.in/myjpi5uru5wy
https://userscloud.com/ar9wzrawnrgy
https://uptobox.com/snyvwrl9ncpr
https://multiup.org/download/a09402b55600b01b28019217760fc0f4/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__HDRip_-_720p_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/b9f2txyyb2vr
https://vup.to/v/79x89jgv7ojn
https://mixdrop.co/f/vnkdvqznie6ev1
https://videobin.co/aonw35i2s012
https://mirr.re/d/3Laz
https://mirrorace.org/m/53Kdi
https://uploadfiles.pw/0261b1a6dbefa653
https://vshare.eu/zkz1sqbom99f.htm
https://doodstream.com/d/52pg1zik4q1u
https://pandafiles.com/x5gyggdxwok5/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__HDRip_-_720p_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/T50V7GcSmimR
https://abcvideo.cc/se079gqk8zia.html

GATHAM (2020) HDRip - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 550MB - ESub :
https://sharer.pw/file/9_QszGuWowL
https://new.gdtot.com/file/624023959
https://1fichier.com/?9n3k41j5tl67jwj2t3eu
https://filerio.in/0a2wjqw85x6p
https://userscloud.com/yw5kzrjfiljl
https://multiup.org/download/3853878cc5ba8369b280d095820be11f/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__HDRip_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_550MB_-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/btk9t0zf0py3
https://vup.to/v/bg1pgfzpvyij
https://mixdrop.co/f/j9d743xwfj60m3
https://videobin.co/52pd2r6jy976
https://mirr.re/d/3Lay
https://mirrorace.org/m/3HPiv
https://bayfiles.com/5633y0p2p0
https://uploadfiles.pw/91a8630f31aa43d4
https://vshare.eu/bur7mmyv2y8c.htm
https://doodstream.com/d/tizwxmxyz0p0
https://pandafiles.com/ztvf30yrcitc/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__HDRip_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_550MB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/4U74uu6T6JTt
https://abcvideo.cc/ivm9x4x96j2v.html
https://uplovd.com/vc7fycpfpe

GATHAM (2020) HDRip - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 400MB - ESub :
https://sharer.pw/file/tus673zMFzr
https://new.gdtot.com/file/449533795
https://1fichier.com/?jqcragf662ay8ydnfg5c
https://filerio.in/vp6kpuzs45oa
https://userscloud.com/kgy3dlbpaaxp
https://uptobox.com/8cld2vcjb4pz
https://multiup.org/download/ed256ed56069e82ef9d2c04a17df86ca/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__HDRip_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_400MB_-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/eg58qefufyys
https://vup.to/v/crid10k5dfrl
https://mixdrop.co/f/1vn0g6nrfkem4e6
https://videobin.co/72mmv53afmch
https://mirr.re/d/3Law
https://mirrorace.org/m/3HPih
https://bayfiles.com/Fay2yapap7
https://uploadfiles.pw/af788eebca2fcac4
https://vshare.eu/6z2ts7avzb2d.htm
https://doodstream.com/d/fv3zxh2ja38s
https://pandafiles.com/xuz6gs0naiej/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__HDRip_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_400MB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/72c6y4E2RtdP
https://abcvideo.cc/f0ikrimffyp6.html
https://uplovd.com/Lfz1yfpfp4

GATHAM (2020) HDRip - x264 - [Tamil + Telugu + Malayalam + Kannada] - 350MB - ESub :
https://sharer.pw/file/9-GKHLVpw7x
https://new.gdtot.com/file/393890561
https://1fichier.com/?d4bfmrwut4flhad6jb7o
https://filerio.in/x4p60iidyz7i
https://userscloud.com/1cc8mtcvl8la
https://uptobox.com/zqqpve3r3nj9
https://multiup.org/download/fd36839cbccb9396b993615221cee8fa/www.1TamilMV.live_-_GATHAM__2020__HDRip_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_350MB_-_ESub.mkv
https://dl.indishare.cc/ubwvsunae9nh
https://vup.to/v/dyovg9o2jsf4
https://videobin.co/5ycqtye1a7xi
https://mirr.re/d/3Lau
https://mirrorace.org/m/3HPi9
https://bayfiles.com/P3v5ybpap3
https://uploadfiles.pw/e860558beed376ea
https://vshare.eu/5dovuwm56638.htm
https://doodstream.com/d/jwjb5iqcy97q
https://pandafiles.com/gaqu5nlyb5b1/www.1TamilMV.live_-_GATHAM___40_2020__41__HDRip_-__Tam___Tel___Mal___Kan__-_350MB_-_ESub.mkv
https://www.yourupload.com/watch/588VAYMX8xlJ
https://abcvideo.cc/o7yvcisrm0ue.html
https://uplovd.com/J2weyepap5

 

15 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now